Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

Nagroda główna

 

500x556 images nagrody diament polskiej gospodarki

Diament Polskiej Gospodarki

Diament Polskiej Gospodarki to wyjątkowa nagroda, która jest wyrazem olbrzymich możliwości i wysokich kompetencji Laureata, podnosząca wartość marki oraz budująca wiarygodność, prestiż i zaufanie. 

Nagrody programu

 

500x556 images nagrody diament polskiej gospodarki

Diament Polskiej Gospodarki

Statuetka i Dyplom będą doskonałą wizytówką Twojej firmy, bo stworzą doskonały kontekst dla Twoich produktów i usług wzmacniając twoje silne strony. Będą synonimem wyjątkowości i jakości.


DIAMENT POLSKIEJ JAKOŚCI – jest kolejnym ważnym argumentem dla klientów, aby wybrali Twój produkt lub usługe, ponieważ jakość jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o zakupie.

DIAMENT POLSKIEJ INNOWACYJNOŚCI – pozwoli budować wizerunek firmy innowacyjnej, wprowadzającej na rynek produkty lub usługi w oparciu o najnowocześniejsze rozwiazania technologiczne.

DIAMENT POLSKIEGO EKSPORTU – podkreśli sukces Twojej firmy na rynkach zagranicznych, tym samym umocni status silnego, miedzynarodowego partnera, który wzbudza zaufanie.

 

500x556 images nagrody lider polskiej gospodarki

Lider Polskiej Gospodarki

Statuetka i Dyplom Lidera skierowane są do tych, którzy chcą być lub są liderami w swojej branży kreując przyszłość polskiej gospodarki, a także do tych, którzy pragną, aby ich marka kojarzyła się z sukcesem i rozwojem. Tytuł Lidera może być przyznawany w branży, w której Laureat prowadzi działalność np. Lider Polskiej Energetyki bądź Lider Polskiego Budownictwa.

 

500x556 images nagrody rzetelni w biznesie

Rzetelni Certyfikat i statuetka:

Statuetka i Certyfikat Rzetelni promuje w głównej mierze podmioty kierujące się profesjonalizmem i etyka biznesową oraz dowodzi ich rzetelności. Certyfikat jest przyznawany w czterech obszarach: 


  • - Rzetelni w Biznesie
  • - Rzetelni w Ochronie Zdrowia
  • - Rzetelna Instytucja
  • - Rzetelny Menedżer

Certyfikaty są przyznawane na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i europejskim.Złoty Certyfikat - nagroda specjalna przyznawana wyłącznie dla laureatów ubiegłych edycji.

Nagroda specjalna

 

500x556 images nagrody lider polskiej gospodarki

Diament Polskiej Transformacji

Diament Polskiej Transformacji nagroda, której zadaniem jest podkreślenie zasług i uhonorowanie tych, którzy bez wątpienia mieli pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki w minimum ostatnich 10 latach.

oprogramie dol