Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

NAGRODA LIDER POLSKIEGO LECZNICTWA 2021 - PODMIOT MEDYCZNY

 

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. www.szpital-brzeziny.pl


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach www.spskm.katowice.pl