Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

Laureaci Projektu „Rzetelni 2014” w ramach Certyfikatu Rzetelny Menedżer

Depenbrock Polska Sp. z o.o., Sp.k., Wiceprezes Zarządu Krzysztof Brzeźniak
Gmina Jedlińsk, Wójt Gminy Wojciech Walczak
Gmina Lesznowola, Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Gmina Tarczyn, Burmistrz Gminy Barbara Galicz
Miasto Skierniewice, Prezydent Miasta Leszek Trębski
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Dyrektor Adam Koperkiewicz
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "Corner" Sp. z o.o., Prezes Zarządu Lech Andrulewicz
Spółdzielnia Mieszkaniowa "METALOWIEC", Prezes Zarządu Jerzy Kruk
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, Dyrektor Andrzej Kondaszewski
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, Dyrektor Leszek Dudziński

Laureaci Projektu „Rzetelni 2014” w ramach Europejskiego Certyfikatu

Europejski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”

AMK Group Rękawek, Kondraciuk Sp.j.
Depenbrock Polska Sp. z o.o., Sp.k.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "Corner" Sp. z o.o.
Techmatik S.A.

Europejski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Europejski Certyfikat „Rzetelna Instytucja”:

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Europejski Certyfikat „Rzetelny Samorząd”

Gmina Lesznowola

Laureaci Projektu „Rzetelni 2014” w ramach Ogólnopolskiego Certyfikatu

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”

BETON-BUD
Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "ESPEFA"
City Parking Group S.A.
Handel Transport Usługi Export-Import Zajazd Pod Piękną Górą Rudziewicz Anna Rudziewicz
Jadar Sp. z o.o.
Ośrodek Wczasów Zdrowotnych "U Zbója"
PPHIU "SAŁEXPOL"
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Sp. z o.o.
Stanisław Marchewka MARCHEWKA
Supra Holding S.A.

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”

Francusko-Polskie Centrum Alergologii NZOZ Spółka z o.o.
Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. Konin
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelna Instytucja”

Warszawska Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Chomiczówka”

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelny Samorząd”

Gmina Jedlińsk
Gmina Kobierzyce
Gmina Pietrowice Wielkie
Miasto Skierniewice

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelny Pracodawca”

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Laureaci Projektu „Rzetelni 2014” w ramach Regionalnego Certyfikatu

Regionalny Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Spółka z o.o. – Lubelski Certyfikat
KLIMEX Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Stanisław Klimek – Mazowiecki Certyfikat
Spółdzielnia Mieszkaniowa "METALOWIEC" – Dolnośląski Certyfikat
VauPe Sp. z o.o. – Kujawsko-Pomorski Certyfikat

Regionalny Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Lubelski Certyfikat
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Mazowiecki Certyfikat
SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – Mazowiecki Certyfikat
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie – Opolski Certyfikat

Regionalny Certyfikat „Rzetelna Instytucja”

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płońsk – Mazowiecki Certyfikat
Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA – Mazowiecki Certyfikat

Regionalny Certyfikat „Rzetelny Samorząd”

Gmina Nowa Ruda – Dolnośląski Certyfikat

Regionalny Certyfikat „Rzetelny Pracodawca”

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie – Lubelski Certyfikat
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. Konin – Wielkopolski Certyfikat

Nagrody Ogólnopolskie „25 lat wolności dla Polskiej Rzetelności”

 

na wniosek Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług

dr hab. Jacek P. Męcina – prawnik, politolog i polityk społeczny, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej


Zygmunt Solorz-Żak – przedsiębiorca, właściciel wielu przedsiębiorstw działających na rynku mediów, telekomunikacji i finansów, założyciel Telewizji POLSAT


prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński - polski lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach


Eugeniusz Zieliński – przedsiębiorca, właściciel Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „GWARANT”


prof. dr hab. Danuta Hübner – ekonomistka i polityk, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej, posłanka do Parlamentu Europejskiego


prof. dr hab. Juliusz Gardawski – Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autor wielu badań i prac dotyczących m.in.  przedsiębiorców, dialogu społecznego i związków zawodowych


Mariusz Wojciech Książek – przedsiębiorca, założyciel, główny akcjonariusz i prezes Marvipol S.A.

Nagrody Regionalne „Rzetelni dla Biznesu”


na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Jan Nawrocki – Prezes Zarządu firmy POLITECH Sp. z o.o. w Osielsku
„Za wkład i zaangażowanie w  tworzenie warunków mających sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości
w województwie kujawsko-pomorskim”

na wniosek Pani Elżbiety Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
Fabryka Nici „Amanda” Spółka z o.o. z Sulechowa
„Za odpowiedzialną przedsiębiorczość i zaangażowanie w życie lokalnych środowisk społecznych”

na wniosek Pana Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego
Sylwester Józef Szymalak – Przewodniczący Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego
„Za aktywną działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim i wkład w budowę strategii rozwoju gospodarczego Województwa Łódzkiego”

na wniosek Pana Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego
"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
„Za łączenie pasji i nowatorskich wizji w kreacji produktu uznanego na rynkach krajowych i międzynarodowych”

na wniosek Pana Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
"Za promocję potencjału regionu rzeszowskiego jako miejsca innowacyjnego oraz przyjaznego inwestorom i przedsiębiorcom"

na wniosek Pana Mirosława Sekuły – Marszałka Województwa Śląskiego
Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 „Za integrację środowiska przedsiębiorców i budowę samorządu gospodarczego w Polsce oraz działania na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw”

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
„Za działalność na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu świętokrzyskiego”

na wniosek Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
„Za aktywne wspieranie inicjatyw społeczno-gospodarczych jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego”

na wniosek Pani Bożentyny Pałki-Koruby – Wojewody Świętokrzyskiego
Echo Investment S.A.
„Za kształtowanie ducha przedsiębiorczości, wyjątkowe budowanie trwałych relacji opartych o najwyższe standardy oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnych technologiach”

na wniosek Pana Mariana Podziewskiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o.
„Za stworzenie silnej marki promującej Warmię i Mazury”

na wniosek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
SE BORDNETZE POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
„Za wysoki poziom zarządzania i organizacji pracy, wyniki finansowe oraz innowacyjność”

na wniosek Pana Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego
Zbigniew Konieczek – Prezes Zarządu NEWAG S.A.
„Za udaną restrukturyzację Newagu, która oznacza nowe miejsca pracy, nowe kontrakty, nowe technologie i nowy impuls rozwojowy dla Sądecczyzny”