Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

Laureaci

„(…) Współpraca pozwala nam określić tę firmę mianem profesjonalnej, rzetelnej i wiarygodnym partnerem, wywiązującym się fachowo i w terminach zawartych w umowie. Bezpośrednie kontakty z przedstawicielami tej firmy przebiegały na wysokim poziomie merytorycznym, świadczyły o dużej fachowości w prowadzeniu negocjacji. (…)”

Mgr Inż. Jan Steć, Prezes
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego SOLID-BUD Spółka z o.o.

„(…) Nasza dotychczasowa współpraca z firmą Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. pozwala nam określić ją mianem profesjonalnej, rzetelnej i wykonującej swoje zadania w wyznaczonych terminach. Wyniki działania świadczą o doskonałym przygotowaniu zawodowym i organizacyjnym firmy. (…)”

Grzegorz Lewicki, Prezes
Laser-Met Sp. z o.o.

„(…) Sprawna, terminowa obsługa oraz troska o stałość kontaktów dają P.P.E.B. „KONTENER” przeświadczenie o szacunku dla naszej pracy.
Dotychczasowa współpraca pozwala nam z pełną odpowiedzialnością zarekomendować firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. jako w pełni profesjonalnego i wiarygodnego partnera. (…)”

Jerzy Wiktorski, Prezes
Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych KONTENER Spółka z o.o.

„ (…) Dzięki organizacji kolejnej z rzędu edycji Mazowiecka Firma Roku, Nadleśnictwo Płońsk miało okazję nawiązać kontakty z wieloma mazowieckimi przedsiębiorstwami, które znajdują się w czołówce najlepszych (…)”

Tomasz Józwiak, Nadleśniczy
Nadleśnictwo Płońsk

„(…) Kompetencje i profesjonalizm konsultantów bardzo ułatwiły nam poprawne przygotowanie ankiety konkursowej oraz sporządzenie niezbędnych dokumentów. Wszystkie informacje na temat konkursu zostały rzetelnie przekazane. (…)”

Andrzej Madera, Prezes Zarządu
NAFTOR Sp. z o.o.

„ (…) Sposób przeprowadzenia projektu stała na najwyższym poziomie. Na uwagę zasługuje doradztwo w przygotowaniu niezbędnych materiałów, tak aby nasza firma mogła w pełni zaprezentować swoje osiągnięcia w procesie akcesyjnym. (…)”

Mgr inż. Adam Jonczyk, Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

„ (…) Wysoko oceniamy projekt jak i profesjonalizm współpracy, spełniający nasze oczekiwania. Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. przestrzega wysokich standardów i jest wielce profesjonalnym i rzetelnym partnerem.(…)”

Len Mytko, Dyrektor
Miasto-Projekt Warszawa S.A.

„ (…) Europa 200 0 Consulting postrzegana jest przez nas jako firma profesjonalna posiadająca wizję i umiejętności działania w zakresie rozwoju wspierania mazowieckiej przedsiębiorczości. (…) Na uwagę zasługują działania firmy już po ogłoszeniu wyników Konkursu w akcjach promocyjnych, które bez wątpienia ułatwiły nam budowanie pozytywnego wizerunku rzetelnej i dynamicznie rozwijającej się firmy.(…)”

Sylwester Strzylak, Prezes
Biuro Podróży ALFA STAR Sp.j.

„(…) Laury zdobyte w takiej rywalizacji dają ogromną satysfakcję jej uczestnikom, podnoszą prestiż firmy, umacniają jej pozycję na rynku, budzą zaufanie wśród biznesowych partnerów. Firma GRET-POL może poszczycić się statuetką Brązowego Orła Mazowieckiego Biznesu i poświadczyć, że jej posiadanie umocniło pozytywny wizerunek (...). Współpraca z firmą Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. przyniosła mojej firmie wymierny sukces biznesowy. (…)”

Greta Gąsiorowska, Właściciel
P.P.H.U. GRET-POL

„(…) Pełen profesjonalizm pracowników oraz zaangażowanie pozwalają nam zarekomendować firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. jako niezwykle wiarygodnego i rzetelnego partnera, podkreślając tym samym pełne zadowolenie z jakości naszej współpracy. Jesteśmy pełni uznania dla bardzo wysokiej jakości obsługi, fachowości oraz niepowtarzalnie przyjaznej atmosfery, której doświadczyliśmy we współpracy.”

Robert Soszyński, Prezes Zarządu
PERN „Przyjaźń” S.A.

„(…) Na uwagę zasługuje przede wszystkim organizacja wielkiego przedsięwzięcia, które docenienia inicjatywy i nagradza podmioty gospodarcze pragnące przyczynić się do prężnego rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa mazowieckiego. (…) Wierzymy, iż w przypadku realizacji innych projektów współpraca będzie równie udana.”

Elżbieta Zielonka, Dyrektor
AGENCJA CATERINGOWA PARTY Sp. z o.o..

„(…) Współpraca przebiegała bardzo sprawnie i owocnie. (…) Organizacja finałowej Gali, w której mieliśmy okazję uczestniczyć jako laureaci nagrody, była świetnie zorganizowana. Dobór miejsca, prowadzący Galę oraz program sprostał naszym oczekiwaniom.”

Magda Owczarska, CiTRON

 

„(…) Naszą owocną współpracę pomiędzy naszymi spółkami polecamy innym firmom z zamiarem uczestnictwa w konkursach regionalnych jak i ogólnopolskich.”

Danuta i Jacek Gromek, Właściciele
ELGROM Sp. J.