Sylwetki i Marki Polskiej Gospodraki

X

U naszych laureatów

U naszych laureatów

Nagrody Specjalne „Rzetelni 2013”

Nagrody Ogólnopolskie

na wniosek Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług

Zygmunt Solorz-Żak – polski przedsiębiorca, właściciel wielu przedsiębiorstw działających na rynku mediów, telekomunikacji i finansów

„Za odwagę w piętnowaniu biurokratycznego i administracyjnego nepotyzmu w programie Państwo
w Państwie”

Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji

„Za działania na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego”

Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie

„Za wspieranie i aktywizację osób niepełnosprawnych, wzrost poczucia ich wartości w społeczeństwie oraz tworzenie warunków służących rozwojowi przedsiębiorczości”

Nagrody Regionalne

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Kubiak – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

„Za zasługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz wspieranie działań kujawsko-pomorskich przedsiębiorców”

na wniosek Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego

Stanisław Tadeusz Adamiak – Przedsiębiorca i Konsul Honorowy Ukrainy, mecenas kultury i społecznik

„Za budowanie pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny w kontekście gospodarczym oraz kulturowym”

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

  • Witnicka Strefa Przemysłowa

„Za stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionu”

  • Stelmet sp. z o.o. S.K.A.

„Za stworzenie silnej marki promującej polską przedsiębiorczość”

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Krzysztof T. Borkowski – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Lozy Łódzkiej BCC

„Za aktywną działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim”

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.

„Za łączenie tradycji i nowoczesności w budowaniu pozycji na światowych rynkach”

na wniosek Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński – wieloletni Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

„Za ustawiczne modernizowanie Grodziska Mazowieckiego, za uczynienie go ośrodkiem zachowującym własny charakter i dużą konkurencyjność oraz za wzorowe wykorzystywanie środków unijnych”

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Jarosław Zagórowski – Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

„Za zbudowanie wizerunku wiarygodnego przedsiębiorstwa stosującego standardy społecznej odpowiedzialności biznesu”

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

„Za tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości”

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Browar Kormoran Sp. z o.o.

„Za zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez promocję wyrobów regionalnych”

na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

„Za świadczenie na wysokim poziomie usług na rzecz wielkopolskich przedsiębiorców”

na wniosek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Tomasz Kurzewski – twórca-wizjoner, przez wiele lat Prezes Zarządu, a od 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej ATM Grupa SA

„Za stworzenie największej firmy producenckiej w Polsce i utrzymanie pozycji lidera rynku przemysłu kreatywnego”

na wniosek Pana Zygmunta Łukaszczyka – Wojewody Śląskiego

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

„Za wysoką jakość świadczonych usług, rzetelną współpracę z partnerami oraz efektywne wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz wzrostu konkurencyjności firmy, a tym samym województwa śląskiego”

na wniosek Pani Bożentyny Pałki-Koruby – Wojewody Świętokrzyskiego

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

„Za podejmowanie działań i realizację projektów, które przyczyniły się do znacznej poprawy sytuacji gospodarczej regionu świętokrzyskiego”

na wniosek Pana Mariana Podziewskiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

OBRAM Sp. z o.o.

„Za dynamiczny rozwój i osiągnięcie wysokich standardów w prowadzonej działalności”